§ 1

Definicje

Regulamin - aktualny Regulamin Sklepu internetowego, opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego prowadzonej pod adresem www.Thomas-Anders.pl

Sprzedający – Grupa DJ Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków, wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Krakowa  pod nr 13511/97, REGON: 351233815, NIP: 676-163-80-73, tel.: +48 888220888, e-mail: shop@thomas-anders.pl

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną

Konsument - Klient, dokonujący zakupu towaru w celu nie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w swoim portalu internetowym pod adresem www.thomas-anders.pl

Towar - produkt sprzedawany za pośrednictwem Sklepu

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.thomas-anders.pl (dalej Sklep), a także zasady korzystania ze Sklepu, sposoby dostawy, płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Sklep jest prowadzony przez Sprzedającego.

3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Klientów:

a) umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów gadżetów, muzycznych towarów, oraz biletów na wydarzenia muzyczne.

4. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i wysyłki. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych przez Sklep Towarów, składania zamówień, zakładania niezbędny jest dostęp do Internetu oraz komputer o następujących minimalnych parametrach technicznych:

a) procesor 300 MHz,

b) pamięć RAM 512 MB,

c) przeglądarka:

- Opera 9.0 lub nowsza,

- Firefox 3.6 lub nowsza,

- Internet Explorer 6.0 lub nowsza,

- Chrome 11.0 lub nowsza,

- lub inna obsługująca protokoły HTTP i HTTPS, HTML, XML i XHTML, grafiki w formatach GIF, JPEG, PNG z obsługą półprzezroczystości oraz SVG, kaskadowe arkusze stylów (CSS), JavaScript (w tym DHTML), obiektowy model dokumentu (DOM), cookies, Flash oraz aplety Java,

d) włączona obsługa cookies,

e) zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy,

f) włączona obsługa JavaScript.

7. Przed złożeniem zamówienia na Towar, Klient zobowiązany jest uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie - poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

8. Klient zobowiązuje się do:

a) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,

b) przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu ze Sklepu, w tym regulacji dotyczących praw autorskich,

c) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,

9. Wszystkie informacje, wzory Towarów, zdjęcia Towarów oraz ich nazwy są chronione prawami autorskimi (zgodnie z Art. 17 ustawy z 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90, poz. 631)), a także mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

§ 3

Przyjmowanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia na Towary można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

2. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.thomas-anders.pl w ten sposób, że Klient po wybraniu odpowiedniego dla siebie Towaru i kliknięciu na jego cenę dodaje go do tzw. "koszyka", a następnie po kliknięciu przycisku "zamów" przenoszony jest automatycznie do formularza zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz Towarów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób i czas dostawy.

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych danych sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Sprzedający zastrzega, że dla różnych Towarów istnieją różne terminy realizacji zamówienia. Przewidywany czas realizacji jest określony dla każdego Towaru indywidualnie i podany jest na stronie wraz z jego ceną, przy czym jest to czas liczony od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania Towaru przez Sklep. Terminy realizacji zamówień w sklepie kształtują się w sposób następujący:

a)  do 3 dni roboczych (72 godziny) - realizowane są zamówienia na Towary znajdujące się w magazynie sklepu.

W niektórych przypadkach czas dostawy może ulec zmianie, jeśli w produkcie przyszykowanym do wysyłki zostanie wykryta wada, a nie ma już innych takich samych produktów w magazynie sklepu.

W takim przypadku sklep skontaktuje się z zamawiającym na podany adres email, lub telefonicznie, by uzgodnić czas oczekiwania, lub zwrot pieniędzy.

b) w przypadku złożenia zamówienia na Towary przed premierą handlową PREORDER, przesyłkę Klient otrzyma nie wcześniej niż w dniu premiery. Data premiery handlowej podana jest przy Towarze. Jeśli będzie możliwa wysyłka przed dniem premiery, Klient będzie o tym poinformowany w czasie składania zamówienia.

6. Termin realizacji podany przy każdym Towarze, jest wiążący w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

7. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin nadania przesyłki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

8. W przypadku złożenia zamówienia lub kilku zamówień na Towary o różnym czasie realizacji Klient może w dowolnym momencie złożyć zlecenie wysłania Towarów znajdujących się w magazynie Sklepu. Zlecenie takie będzie traktowane jako osobne wyodrębnione zamówienie, za które naliczane będą koszty wysyłki zgodnie z obowiązującą tabelą kosztów. Sposób dostawy wybiera Klient.

9. W przypadku wydłużenia się przewidywanego czasu realizacji Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję, co do dalszego postępowania (np. wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).

10. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedający obowiązany jest wydać Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej (§ 3 ust. 6). W razie opóźnienia Sprzedającego Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedający zwróci wtedy całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli w związku z realizacją zamówienia została dokonana wpłata.

§ 4

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych Towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, sposobu pakowania i formy płatności.

2. Cena podana przy każdym Towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5

Formy płatności

1. Płatności za zamówione Towary można dokonać w następujący sposób:

a) "Płatność przelewem"

przelew środków na konto Sklepu (przed wysyłką Towaru)  za pośrednictwem szybkich płatności on line.

Forma płatności dostępna bez dodatkowych opłat.

b) "Płatność kartą"

autoryzacja płatności kartą płatniczą w trakcie składania zamówienia.

Forma płatności dostępna za dodatkową dopłatą, zgodnie z tabelą opłat,

d) "Płatność PayPal"

autoryzacja płatności poprzez system PayPal w trakcie składania zamówienia (opcja dostępna wyłącznie dla przesyłek zagranicznych).

Forma płatności dostępna za dodatkową dopłatą, zgodnie z tabelą opłat,

2. W przypadku Klientów mieszkających poza granicami Polski płatność możliwa jest jedynie kartą kredytową lub za pośrednictwem PayPal.

3. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

4. W szczególnych przypadkach, gdy Towar jest sprowadzany z zagranicy, na indywidualne zamówienie Klienta Sklep zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta z prośbą o wpłatę kaucji na rachunek bankowy Sklepu. Brak wpłaty kaucji w ciągu 3 dni roboczych skutkować będzie odmową realizacji zamówienia.

5. Po otrzymaniu wpłaty wartości całego zamówienia oraz kosztu przesyłki Sklep niezwłocznie przygotowuje i wysyła przesyłkę na wskazany w zamówieniu adres Klienta.

§ 6

Sposób dostawy i odbiór Towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub Paczkomatu InPost zgodnie z wyborem Klienta zawartym w formularzu zamówienia.

2. O kosztach dostawy Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia na stronie Sklepu.

3. Termin otrzymania przesyłki = termin realizacji zamówienia + czas dostawy przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub do Paczkomatu InPost. Deklarowany przez operatora pocztowego lub przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynika z aktualnie obowiązującego regulaminu świadczenia usług pocztowych lub przewozowych.

4. Przesyłki pocztowe wysyłane są w usłudze Kurier 48.

5. Przesyłki kurierskie nadawane są w usłudze standard. Doręczenie przesyłki następuje zazwyczaj w następnym dniu roboczym w godzinach 8:00 - 17:00. W usłudze standard nie ma możliwości określenia dodatkowych preferencji takich jak godziny doręczenia przesyłki, oraz kontakt telefoniczny kuriera przed doręczeniem przesyłki. Na liście przewozowym może być umieszczony nr telefonu odbiorcy. Umieszczenie na liście przewozowym numeru telefonu nie zobowiązuje kuriera do kontaktowania się przed doręczeniem.

6. Doręczenie przesyłki do Paczkomatu InPost następuje zazwyczaj w następnym dniu roboczym. Przy składaniu zamówienia wymagane jest podanie aktualnego numeru telefonu komórkowego w celu przekazania kodu otwarcia skrytki.

7. W momencie wysyłki Towaru, Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie nadania przesyłki drogą mailową, w tym również numer listu przewozowego, dzięki któremu Klient ma możliwość monitorowania przesyłki. W wiadomości znajdzie się również link do strony firmy spedycyjnej zawierającej adresy oraz nr telefonów placówek regionalnych firmy kurierskiej.

8. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem, to odpowiedzialność za te zdarzenia ponosi Klient.

9. Razem z przesyłką dostarczone są dokumenty zakupu - paragon lub faktura VAT (przy czym Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu). informacje o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem Formularza zwrotu - odstąpienia od umowy, informacje o sposobie reklamacji wraz ze wzorem Formularza reklamacji przesyłane są elektronicznie po dokonaniu płatności.

10. Sprzedający zaleca, aby Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

§ 7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące wad Towaru należy składać na adres internetowy shop@thomas-anders.pl

2. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określa Procedura rozpatrywania reklamacji stanowiąca integralną cześć tego Regulaminu.

3. Sklep udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, który nie jest wiążący dla Klienta

4. W przypadku Towaru wadliwego Klientowi przysługuje żądanie:

a) obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

5. Reklamowany Towar wraz z pismem szczegółowo określającym jego wadę oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć.

6. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Klientowi, który nabył Towary w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie Konsument), przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sklepowi za reklamowany Towar.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, należy składać w formie elektronicznej na adres shop@thomas-anders.pl Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny reklamującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

d) Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Szczegółowy tryb postępowania w przedmiocie odstąpienia Konsumenta od umowy reguluje Procedura odstąpienia od umowy będąca integralną częścią tego Regulaminu.

4. Sklep udostępnia Konsumentowi wzór Formularza odstąpienia od umowy, który nie jest wiążący dla Konsumenta

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedający.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

3. W przypadku podania danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych osobowych do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu, realizacją Umowy a także w celach marketingowych.

4. Dane Klienta udostępnione Sprzedającemu powinny być prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Nieprawidłowe lub niepełne dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

6. Klient ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie za pośrednictwem e-mail lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), Klient ma prawo cofnąć zgodę udzieloną Sprzedającemu w każdym czasie.

§ 11

Przepisy końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym na podstawie przepisów prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne właściwe przepisy prawa.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta pod adresem https://shop.thomas-anders.pl/regulamin-sklepu

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym Sprzedającego, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.thomas-anders.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

 

ZAKUP BILETÓW NA WYDAZRENIA MUZYCZNE

 

Regulamin zakupu biletu na stronie sklepu www.thomas-anders.pl obowiązujący od dnia 01.01.2022

1. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów oraz produktów na stronie sklepu www.thomas-anders.pl, z zastrzeżeniem, że regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń artystycznych (w tym spektakli, koncertów oraz innych wydarzeń) bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się ze sklepem www.thomas-anders.pl umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

 

Sprzedaż biletów  prowadzona jest przez

Sprzedający – Grupa DJ Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków, wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Krakowa  pod nr 13511/97, REGON: 351233815, NIP: 676-163-80-73, tel.: +48 888220888, e-mail: shop@thomas-anders.pl

 

2. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

Bilety są sprzedawane w sklepie internetowym za pośrednictwem strony www.thomas-anders.pl,

Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

 

Podczas transakcji nabycia przez Klienta biletów sklep pełni rolę pośrednika pomiędzy Organizatorem wydarzenia a Klientem.

 

2.1. Zakup biletów w sklepie internetowym www.thomas-anders.pl

 

Po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty sklepu, wyboru kategorii oraz rodzaju biletów oraz zaznaczeniu miejsc na planie sali, w której odbywa się wybrane wydarzenie (w przypadku wydarzeń, dla których dostępne są miejsca numerowane) lub wybraniu liczby miejsc/pakietów nienumerowanych (w przypadku wydarzeń, dla których dostępne są miejsca nienumerowane) należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności oraz opcję dostawy biletów.

 

Za wybrane bilety płatność dokonana może być tylko tradycyjnym przelewem, lub w formie szybkiej płatności on line za pośrednictwem operatora szybkich płatności. Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay", oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie www.thomas-anders.pl Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się w we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu Klient otrzymuje wiadomość email z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie sklepu.

 

W przypadku wyboru płatności kartą lub przelewem online za pośrednictwem operatora płatności Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confim and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay", oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie www.thomas-anderspl. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności. Po otrzymaniu przez sklep informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej – Klient oczekuje przesyłki.

 

Rezerwacja jest zobowiązująca dla serwisu sklepu oraz Organizatora wydarzenia artystycznego dopiero po wysłaniu na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie sklepu. W przypadku opłaty za bilet przelewem bankowym, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie sklepu następuje po dokonaniu opłaty za rezerwację.

 

W przypadku opłaty za bilet przelewem online lub kartą za pośrednictwem operatora płatności, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie sklepu następuje po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia od operatora płatności o dokonaniu płatności przez Klienta.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: shop@thomas-anders.pl

 

Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

 

3. BILETY , VOUCHERY, BILETY MEET&GREET

 

3.1. Zasady ogólne

 

Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. W zależności od rodzaju wydarzenia bilet może być imienny lub na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na bilecie. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takiego postępowania, bilet traci swoją ważność.

Klient powinien przechowywać bilety w bezpiecznym miejscu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione bilety. Należy zauważyć, że bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła może niekiedy uszkodzić bilety.

 

Duplikaty biletów wystawiane są wyłącznie w sytuacji, gdy Organizator wydarzenia przewiduje taką możliwość. Wydawanie duplikatów może wiązać się z koniecznością zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł (powiększonej o koszty wysyłki).

 

Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do sklepu, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.

 

Zniszczenie biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na wydarzenie.

 

Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. Sklep oraz Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, są uprawnieni do zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie biletów na określone wydarzenia przez jedną osobę. Liczba ta jest określona przez Organizatora i jest weryfikowania przy każdej transakcji.  Polityka ta ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie zakupów biletów. Ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby biletów może przypadać na osobę, lub na kartę płatniczą. Powyższe zastrzeżenie nie może być obchodzone poprzez zakładanie dodatkowych kont przez tego samego Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych powyżej tego limitu. Bilety mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi wstępu lub wykorzystania, takimi jak dotyczące ograniczonego, przesłoniętego lub bocznego widoku lub minimalnego wieku uprawniającego do wstępu. Wszelkie tego typu zastrzeżenia będą zamieszczone na naszej stronie internetowej lub zostaniecie Państwo o nich powiadomieni w inny sposób przed lub w momencie dokonywania rezerwacji biletów. 

 

Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 281, ze zm.). Ponadto, Organizatorzy mogą zabronić odsprzedaży lub przekazania biletów na poszczególne wydarzenia.

 

Nie można łączyć biletu z żadnymi usługami hotelarskimi, turystycznymi lub usługami w zakresie zakwaterowania i/lub jakimikolwiek innymi towarami, produktami lub usługami w celu stworzenia pakietu, o ile nie zostanie wyrażona przez Sklep lub Organizatora formalna pisemna zgoda.

 

Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania  opuszczenia wydarzenia, w zakresie  zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminach dotyczących wydarzenia.

MEET&GREET- Organizator w przypadku możliwości zakupu takiego biletu, udostępnia możliwość spotkania z artystą. Ostateczną decyzje podejmuje artysta w dniu spotkania. W przypadku braku możliwości spotkania ze strony artysty/organizatora, kwota zostanie zwrócona na ten sam rachunek.

Spotkanie to – krótki czas na wymianę kilku zdań, podpisanie płyt, oraz zrobienie zdjęcia przez fotografa organizatora.

Osoby które zakupią taki bilet, zostaną poinformowane mailowo, lub telefonicznie o godzinie i miejscu spotkania, na które trzeba przybyć 15 minut przed planowaną godziną wejścia.

Bilet nie podlega zwrotowi w przypadku nie pojawienia się na spotkaniu.

 

 

3.2. Ceny oraz kategorie cenowe

 

W zależności od wydarzenia w ramach systemu sprzedaży sklepu dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych. Na niektóre wydarzenia dostępne są również bilety ulgowe oraz pakiety specjalne, jak np. 3+1 (tzn. kup cztery bilety zapłać za trzy). Takie bilety są udostępniane na dane wydarzenie w zależności od decyzji Organizatora wydarzenia. O cenach biletów na wydarzenie decyduje Organizator. Sklep jedynie pośredniczy w ich sprzedaży. Organizator decyduje o przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej.

 

 

 

Zamieszczona ewentualnie w serwisie transakcyjnym sklepu mapka z planem sali ma jedynie charakter poglądowy. Szczegółowych informacji na temat warunków panujących na sali, w tym widoczności z poszczególnych miejsc sali udziela Organizator i to u Organizatora Klient powinien w razie wątpliwości poszukiwać informacji w tym zakresie. Sklep nie dysponuje informacjami w tym zakresie i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności dla Klienta wynikające ze specyfiki wybranego przez Klienta miejsca.

 

W trakcie trwania sprzedaży biletów w ramach systemu sprzedaży sklepu pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Wobec tego wskazane jest zapoznawanie się przez Klientów z aktualną ofertą sklepu.

 

Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów dokonanej w ramach systemu sprzedaży sklepu np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, sklep nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie sklepu pozostaną jedynie bilety droższe).

 

Sklep stara się, aby ceny zakupu biletów dostępnych dla naszych Klientów nie różniły się od tych w jakich bilety dostępne są u Organizatora. Jednakże z uwagi na to, że serwis sklepu ponosi koszty funkcjonowania systemu elektronicznej rezerwacji biletów, ceny biletów w serwisie sklepu mogą być wyższe od cen u Organizatorów. Dopłaty te są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania serwisu. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej u Organizatorów oryginalnej ceny biletu wyrażony po opłaceniu rezerwacji nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.

 

W przypadku niegotówkowej zapłaty za bilet, całkowita cena zakupu uwzględniać może także opłatę transakcyjną. O wysokości opłaty transakcyjnej Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.

 

Do ceny biletów na poszczególne wydarzenia mogą być doliczone opłaty dodatkowe (w szczególności opłata serwisowa wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu biletu na wydarzenie lub opłaty wprowadzone przez Organizatora wydarzenia). O wysokości opłat dodatkowych  oraz całkowitej cenie zakupu Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.

 

3.3. Bilety kolekcjonerskie

 

Na niektóre wydarzenia sklep oferuje specjalne bilety „kolekcjonerskie”. Bilety kolekcjonerskie posiadają unikatową kolorową szatę graficzną i występują w ograniczonej ilości. Są dostępne jedynie przez stronę www.thomas-anders.pl. W przypadku zamówienia biletów kolekcjonerskich dostępna jest dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem. Opłata za bilety kolekcjonerskie, w zależności od wydarzenia, może zostać doliczona do ceny biletu lub zostać pobrana przy zakupie biletu, przy czym o wysokości opłaty dodatkowej Klient zostanie poinformowany w formularzu zamówienia przed dokonaniem rezerwacji. Do biletów takich najczęściej jest dodawany identyfikator umożliwiający wejście w specjalny sektor, lub wcześniejsze wejście EARLY ENTRANCE

 

 

 

3.4. Bilety dla osób niepełnosprawnych

 

W ofercie sklepu znajdują się również bilety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca dla osób  niepełnosprawnych wyznacza Organizator. Takie bilety można kupić kontaktując się z nami  przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.thomas-anders.pl, przy zakupie biletu, drogą mailową na shop@thomas-anders.pl

4. DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

 

4.1.Zasady ogólne

 

Możliwe są następujące opcje dostawy i odbioru biletów sprzedawanych w ramach systemu sprzedaży sklepu: przesyłka kurierska krajowa, przesyłka pocztowa krajowa, przesyłka pocztowa międzynarodowa, przesyłka kurierska międzynarodowa, odbiór osobisty na miejscu wydarzenia. Nie wszystkie wymienione wyżej sposoby odbioru i dostawy biletów mogą być dostępne w ramach danego wydarzenia. O dostępnych w ramach danego wydarzenia sposobach odbioru i dostawy biletów oraz wysokości opłaty za dostawę Klient jest poinformowany najpóźniej w chwili dokonywania rezerwacji biletów.

 

4.2. Przesyłka pocztowa oraz przesyłka kurierska

 

Bilety są wysyłane według kolejności odbywania się wydarzeń (bilety na wydarzenia w najbliższej przyszłości są wysyłane w pierwszej kolejności). Maksymalny czas dostawy biletów wynosi 30 dni w przypadku zakupu biletów na wydarzenia odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz 60 dni w przypadku zakupu biletów na wydarzenia odbywające się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem podania przez Klienta prawidłowego adresu dostawy). W momencie, gdy Klient poda niepełny lub błędny adres do wysyłki, wysyłka może trwać dłużej lub może nie dojść do skutku z winy Klienta. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych i kompletnych danych oraz wpisanie ich w odpowiednie miejsca w formularzu. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych prosimy o kontakt mailowy ze sklepem. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres dostawy biletów. Informacja na temat kosztów dostawy jest podawana w trakcie procesu rezerwacji biletu.

 

W przypadku biletów specjalnych, w szczególności kolekcjonerskich lub spersonalizowanych, czas przygotowania biletu specjalnego będzie podany w opisie wydarzenia. W przypadku zakupu biletu specjalnego, do czasu dostawy należy doliczyć czas realizacji biletu specjalnego.

 

4.4. Odbiór na miejscu wydarzenia

 

Bilety zakupione z opcją odbioru na miejscu wydarzenia należy odebrać w miejscu odbywania się wydarzenia artystycznego nie wcześniej niż na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem o ile sklep nie poinformuje rezerwujących o innych warunkach odbioru. Bezwzględnym warunkiem odbioru biletów na miejscu wydarzenia w punkcie sprzedaży, jest podanie osobie wydającej bilety nazwiska oraz unikalnego numeru rezerwacji lub hasła, na które zakupiono bilety, o ile było ono podane. Numer rezerwacji i hasło należy zachować w ścisłej tajemnicy - sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania numeru rezerwacji lub hasła osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie biletów przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie numeru rezerwacji lub hasła w wyniku nieostrożności właściciela numeru rezerwacji.

Bilety zakupione z opcją odbioru w punkcie sprzedaży uważa się za odebrane w momencie odebrania zadrukowanych blankietów od sprzedawcy.

5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

5.1. Zasady ogólne

 

W zależności od kanału sprzedaży oraz decyzji Organizatora wydarzenia możliwe są następujące rodzaje płatności: przelew online, przelew tradycyjny, karta płatnicza, BLIK, portfele elektroniczne.

 

5.2. Karta płatnicza

 

W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego sklepu (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”) Klient zostanie przekierowany do operatora płatności. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego operatora płatności oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od "https://") Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi  Dostawcą usługi płatności drogą elektroniczną PAYNOW jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524   

Usługa umożliwia Usługobiorcy opłacenie za pośrednictwem Spółki Dokumentu w przypadku, gdy przelew realizowany jest z rachunku bankowego Usługobiorcy prowadzonego przez bank znajdujący się na liście banków obsługiwanych przez Spółkę, a także za pośrednictwem akceptowanej przez Spółkę karty płatniczej oraz metodą płatności BLIK. Lista metod płatności obsługiwanych przez Dostawcę w systemie PAYNOW  dostępna jest pod adresem https://www.mbank.pl/firmy/uslugiserwis-transakcyjny/system-platnosci-online-paynow/ oraz na stronie płatności PAYNOW.

 

5.3. Przelew online

 

Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego sklepu, oraz wybraniu opcji płatności przelewem online (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”), oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://") 

6. KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA SERWISU SKLEPU

Mailowo: shop@thomas-anders.pl

Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy w ramach systemu sprzedaży sklepu nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się

 

7. FAKTURA

Po uprzednim zaznaczeniu na karcie rezerwacji biletów opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez sklep całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez sklep otrzymana. Faktura VAT jest przesyłana listem ekonomicznym na adres podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Na karcie rezerwacji biletu Klient, wybierając opcję dostarczenia faktury VAT, ma możliwość zaznaczenia zgody na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku zaznaczenia takiej zgody faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji.

 

8. WSTĘP I UCZESTNICTWO

Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

 

W przypadku spóźnienia, Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na wydarzenie, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.

 

Nieupoważnione używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego jest zabronione. Pióra laserowe, telefony komórkowe, psy (poza będącymi przewodnikami osób niepełnosprawnych) i własne artykuły spożywcze i napoje klientów mogą być także zabronione (prosimy o sprawdzenie regulaminu obiektu oraz regulamin wydarzenia).

 

Przedłużająca się ekspozycja na hałas może uszkadzać słuch.

 

Przed dokonaniem zakupu Biletów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. W trakcie niektórych wydarzeń mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

 

Klienci są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przestrzegania zasad określonych przez organizatora wydarzenia.

 

9. ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI.

9.1. Prawo odstąpienia od umowy

 

W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów sklepu poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.)  

9.2. Zwroty

 

Jeżeli regulamin Organizatora danego wydarzenia przewiduje zwrot biletów i w zakresie, w jakim zwrot taki przewiduje, do udziału sklepu w procedurze zwrotu będą miały zastosowanie poniższe zasady.

 

W przypadku zwrotu Biletu, sklep będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta ceny za bilet w przypadku i w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez sklep od Organizatora.

 

W przypadku uzyskania przez sklep od Organizatora wiarygodnej informacji o odwołaniu wydarzenia lub zmianie jej daty, lub godziny, sklep podejmie niezbędne działania w celu, jak najszybszego przekazania przedmiotowej informacji Klientom.

 

9.2.1. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia

 

W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając do sklepu email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia.

 

W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis sklep ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.

 

 

 

Przy zakupie biletów z wybraną opcją dostawy: wysyłka kurierem, wysyłka Pocztą Polską, dla uzyskania zwrotu konieczne jest uprzednie dostarczenie przez Klienta na adres korespondencyjny biura firmy – Grupa Dj Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków otrzymanych wcześniej biletów.

 

9.2.2. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia

 

W przypadku zmiany daty wydarzenia, Organizator za pośrednictwem sklepu zaproponuje Klientom miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych biletów. Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: shop@thomas-anders.pl.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. Zwrot środków może nastąpić po otrzymaniu przez sklep informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając sklepowi email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis sklepu ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.

 

Przy zakupie biletów z wybraną opcją dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka pocztowa, dla uzyskania zwrotu konieczne jest uprzednie dostarczenie przez Klienta na adres korespondencyjny sklepu grupa DJ Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków , otrzymanych wcześniej biletów.

 

9.2.3. Inne zwroty

 

 

10. REKLAMACJE

Reklamacje związane z zakupem biletu lub produktu w systemie dystrybucji biletów sklepu mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: shop@thomas-anders.pl

 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez sklep następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

Sklep nie jest Organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje bilety, dlatego do zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zwrotów biletów i rezerwacji, stosuje się postanowienia punktu 9 niniejszego Regulaminu.

 

W przypadku nieuznania przez sklep reklamacji złożonej przez Klienta, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

 

Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Klienta. Sklep nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości skorzystania z tych usług.

 

Organizator ponosi odpowiedzialność za organizowane przez siebie wydarzenie, tym za jego odbycie i przebieg.

 

Sklep nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli sklepu, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności sklepu.

 

 

 

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Transakcje kupna biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

13. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest Grupa Dj Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail fan@thomas-anders.pl

Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu, utworzeniem konta w serwisie oraz zakupem biletów na wydarzenia, będą przetwarzane w następujących celach: obsługi utworzonego konta, obsługi zakupu biletów (np. wyboru miejsc), dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań, prowadzenia działań marketingowych, sprzedaży biletów i innych usług, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa archiwizacji, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Grupa Dj Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.

 

Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez jest Grupa Dj Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków działaniami realizowanymi w imieniu jest Grupa Dj Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym jest Grupa Dj Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków zlecił np. prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FaceBook, w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics, oraz w związku z wysyłką mailingu informacyjnego o wysyłce przy wykorzystaniu MailChimp.

 

W trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 dane osobowe Klientów mogą być przekazywane Organizatorom wydarzeń w celu udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu, Przekazanie danych osobowych Klientów ma ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

 

Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować jest Grupa Dj Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów jest Grupa Dj Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków, okres na jaki została udzielona zgoda.

 

Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych

 

Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie wyrażenia zgody przykładowo odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Grupa Dj Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków, Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Grupa Dj Serwis Patryk Dzięgiel ul. Halicka 10-11/410 31-036 Kraków korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Te informacje posłużą do konstruowania ofert dopasowanych do potrzeb Klientów, w szczególności preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich zakupów.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę fan@thomas-anders.pl

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01. 2022 r.